Нужна ли оценка недвижимости при оформлении наследства в украине

Юрлента

День бухгалтера України.
Цього дня в 1999 році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

До 2004 року свято відзначалося федерацією аудиторів і бухгалтерів України неофіційно, що дозволило підняти престиж професії, змусило представників державної влади по-новому поглянути на фахівців, усвідомити, що бухгалтерський облік — це не тільки податкова звітність, а й основа для прийняття управлінських рішень.
В результаті Указом Президента України № 662/2004 від 18.06.2004 16 липня було офіційно оголошено Днем бухгалтера.

Значимість роботи бухгалтера оцінена світовою спільнотою, тому бухгалтери усього світу також святкують Міжнародний день бухгалтера 10 листопада.

ПриватБанк был финансовой пирамидой. Выводы независимого аудитора, компании Ернст энд Янг, подтвердили ранее сделанные Национальным банком оценки о неудовлетворительном финансовом состоянии ПриватБанка на момент национализации.

Добрий день!
В мене питання наступного характеру, можливо хтось мав таку практику:
Підприємство "А" продає підприємству "Б" в 2003 році 2 будівлі, а землю, відповідно до діючого на той час ЗУ "Про оренду землі" здає в оренду. в 2012 році "Б" продає магазини "В". "А" та "В" заключають договір оренди. в 2015 році "В" перестає платити аргументуючи це тим, що не дотримано всіх істотних умов та договір не пройшов державну реєстрацію. Орендна плата, за рішенням суду, стягуватись не може, оскільки орендар не вступив у своє право, яке повинно бути зареєстрованим.
На ділових перемовинах між "А" та "В" останній відмовляється заключати будь-який договір оренди та купувати земельні ділянки.
Яким чином можливо спонукати укласти договір оренди чи є якийсь інший спосіб виходу з дної ситуації?

Спонукати в судовому порядку на укладення договору оренди. Передуючи судовому процесу потрібно буде зробити і юридично зафіксувати відповідне листування, як доказову і попередню базу звернення до суду. Можливі і інші варіанти, але все буде залежати від вже наявних (та майбутніх) документів, бо саме ними буде круватись господарський суд. Моя думка із врахуванням описаної ситуації.

13 июля 2017 в 12:12

документально підтверджено. (претензії та протоколи переговорів), а законодавство що каже?договір це добровільне.


13 июля 2017 в 12:41

Майстренко Максим, добровільне, дійсно, однак, доти доки не буде порушення чиїхось прав. В даному випадку з неукладенням договору оренди (несплати оренди) порушуються права власника зем.ділянки, а порушником виступає власник будівлі на цій землі. Це і має бути головною тезою в суді на відновлення прав орендодавця, тим більше що вже наявне рішення суду на відмову у стягненні орендної плати в якому зафіксовані і встановлені певні юридичні факти, що також має використовуватись при підготовці нового позову.

13 июля 2017 в 13:10

Статьи с 1 по 15 из 4380

Сколько стоит оформить наследство в Украине.

Нужна ли оценка недвижимости при оформлении наследства в украине

Наследникам, которым впервые пришлось посетить нотариальную контору, намереваясь оформить наследство, конечно, не очень понятные требования нотариуса о предоставлении определенных документов и установления фактов, юристам кажутся очевидными. Также обычно не понятно, в какую сумму обойдется оформление наследства. Поэтому эта статья предназначена для объяснения этих действий с точки зрения нормативных актов Украины.

Напомним, наследование – это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Наследник на основании ст. 66 Закона Украины «О нотариате» имеет право получить свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство – это процессуальный нотариальный акт, удостоверяющий переход права собственности на имущество наследодателя к наследникам. Нельзя унаследовать лишь право на наследственное имущество, не приняв на себя обязанности, которые с ним связаны. Также наследник не может принять одну часть наследства, а от другой отказаться.

Теперь проанализируем, каков порядок действий при оформлении в наследство наиболее распространенного объекта – квартиры.

Финансовые расходы при оформлении наследства можно структурировать по нескольким направлениям:

1) расходы на оформление документов (справки)

2) расходы на ведение нотариального дела

3) расходы, связанные с объектом наследия

4) платежи в госбюджет

Самый первый этап получения наследства – подача документов частному нотариусу или в Государственную нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела. Стоимость открытия наследственного дела составляет на сегодняшний день чуть больше 300 грн. Кроме этого, наследникам придется столкнуться с «неудобным» законодательным нововведением, основанным в прошлом году: отныне все нотариусы требуют дополнительно предоставить справку судмедэксперта о причине смерти наследодателя, поскольку в свидетельствах о смерти нового образца причина уже не указывается (такая информация считается конфиденциальной). Эта справка предоставляется в ЗАГС при получении свидетельства о смерти, после чего документ попадает в архив.

Обратим внимание, что по закону свидетельство о смерти выдается в ЗАГСе бесплатно, но для получения выписки из справки необходимо оплатить около 112 грн. В эту сумму входит стоимость предоставленных услуг, официального бланка и, наконец, собственно выдержки из заключения судмедэкспертизы.

Если наследников несколько и нет завещания, то вполне вероятно, что придется оформлять заявления об отказе от принятия наследства (ст. 1273 Гражданского кодекса Украины) от других потенциальных наследников имущества в пользу одного (эта процедура необходима для удешевления оформления документов о предоставлении наследия). Хотя, конечно, если есть споры по поводу наследственного имущества, то написать отказ не удастся. При этом одно заявление об отказе стоит 65 грн, а общая «цена отказа» зависит от количества наследников первой очереди, к которым относятся близкие родственники умершего – родители, дети, другой из супругов. Понятно, что наличие завещания наследодателя может существенно упростить весь процесс, хотя и в этом случае необходимо помнить о некоторых нюансах – например, завещание можно обжаловать, обратившись в суд. Если же смерть близкого человека была внезапной или завещание не было найдено – при оформлении наследства нотариусы будут руководствоваться законом.

Также в необходимом пакете документов должна содержаться справка о месте жительства (регистрации) наследодателя. Этот документ выдается бесплатно, хотя процесс получения может затянуться во времени, и для его ускорения нужно будет «принять дополнительные меры».

Для продолжения оформления документов на квартиру необходимо принести нотариусу справку о стоимости этого жилья. Услуги оценщика обойдутся в среднем около 450 грн плюс оплата банковской комиссии. По истечении 6 месяцев следует быть готовым к новым расходам – выдача свидетельства права на наследство. В стоимость выдачи свидетельства права на наследство входят следующие расходы: государственная пошлина (на сегодняшний день составляет 34 грн) стоимость выписок из реестров (по каждой квартире, в случае если их несколько) стоимость бланков нотариальных документов, на которых изложены свидетельства о праве на наследство стоимость копий документов, требующих нотариального заверения дополнительные услуги государственного или частного нотариусов налог с доходов наследника за полученное в наследство имущество.

Всего за совершение нотариальных действий предусмотрены следующие расходы:

- Уплата государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство – 34 грн

- Плата за специальный бланк нотариальных документов – 11,55 грн.

При оформлении наследственного дела следует быть готовым к расходам следующего характера: консультация о наследстве и требований к документам, необходимым для оформления наследственных прав, и составление проекта заявления на принятие наследства (один экземпляр) обойдутся где-то в 100 грн. При выдаче свидетельства о праве на наследство (составление проекта заявления на выдачу свидетельства о праве на наследство, правовой анализ документов на предмет соответствия действующему законодательству относительно оформления права на наследство на недвижимое имущество, изготовление (печать) документов) придется потратить дополнительно 150 грн. В каждой области Украины в территориальном отделении Министерства юстиции установлены официальные расценки на подобные услуги. Расценки частных нотариусов выше, но не намного.

Очень часто наследники также спрашивают, о каких дополнительных услугах государственного или частного нотариусов говорится в расценках услуг за оформление наследства. По этому поводу сообщаем, что за пользование единым и Государственными реестрами Министерства юстиции Украины необходимо оплатить такие платежи:

- За проведение проверки информации о наличии или отсутствии заведенного наследственного дела и выданных свидетельств о праве на наследство с выдачей выписки или информационной справки по данным Наследственный реестр – 51 грн (п. 3.4 приказа Министерства юстиции Украины от 07.07.2011 №1810 /5 «О утверждении Положения о Наследственный реестр»)

- За проведение проверки информации о наличии или отсутствии удостоверенного завещания и наследственного договора с выдачей выписки или информационной справки по данным Наследственный реестр – 51 грн (п. 3.4 приказа «Об утверждении Положения о Наследственный реестр»)

- За проверку подлинности специальных бланков нотариальных документов по данным Единого реестра специальных бланков нотариальных документов с выдачей об этом информационной справки (один бланк) – 1 грн (п. 1 приказа Министерства юстиции Украины от 18.02.2010 №334/ 5 «Об утверждении размера платы за пользование Единым реестром специальных бланков нотариальных документов и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины»)

- Плата за осуществление поиска сведений о зарегистрированных вещных правах, их обременения на объект недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (один поиск) – 68 грн (п. 1 приказа Министерства юстиции Украины от 29.12.2012 № 19945 «О установлении размера платы за поиск нотариусами сведений в государственном реестре прав на недвижимое имущество»)

- Плата за предоставление выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (одна выдержка) – 120 грн (п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины от 21.11.2012 № 1204 «Об утверждении размера и порядок использования платы за внесение изменений в записи Государственного реестра прав на недвижимое имущество и предоставление информации из указанного реестра»)

- За формирование в Наследственный реестр регистрационной записи о выдаче свидетельства о праве на наследство или его дубликата с выдачей об этом соответствующего извлечения (одна запись) – 51 грн (п. 3.3 приказа Министерства юстиции Украины от 07.07.2011 №1810 / 5 «Об утверждении положение о Наследственный реестр»).

Таким образом, общая сумма платежей при оформлении наследственного дела или выдачи свидетельства о праве на наследство в каждом случае различна в зависимости от количества документов, которые оформляются в нотариальной конторе.

Что касается налога с доходов наследника, то эти суммы определены законом. Дети, супруги, родители (граждане Украины) налог не платят. Остальные граждане Украины, получая наследство после умерших граждан Украины, должны оплатить 5% от суммы полученного наследства. Нерезиденты (не граждане Украины) платят 15% оценки унаследованной квартиры.

Напоследок отметим примерный алгоритм действий при оформлении наследства для лица, которое является наследником:

1. Обращение в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела.

2. Сбор необходимых для открытия наследственного дела документов:

1) паспорт и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов

2) свидетельство о смерти наследодателя и справка судмедэксперта о причине смерти наследодателя

3) завещание (если таковое имеется)

4) документ, подтверждающий родственные отношения с наследодателем, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака и т.д. (если речь идет о получении наследства по закону)

5) справка из ЖЭКа о том, кто проживал с умершим на момент его смерти.

3. Написание заявления о принятии наследства по закону или по завещанию.

4. Получение у нотариуса выписки об открытии наследственного дела.

5. После открытия наследственного дела уже можно владеть и пользоваться наследственным имуществом, но еще нельзя им распоряжаться.

6. После окончания шестимесячного срока со дня смерти наследодателя снова обращаетесь к нотариусу, который открыл наследственное дело, и получаете Свидетельство о праве на наследство.

7. Регистрация Свидетельства в Государственной регистрационной службе.

8. Распоряжение имуществом по своему усмотрению.

Чтобы присоединится к числу наших клиентов, достаточно позвонить специалистам компании по номерам телефонов указанным на сайте. Адвокаты по наследству оперативно решат существующие проблемы.

Мы готовы взять на себя всю бюрократическую процедуру оформления наследства в Украине. Результатом нашей работы будет наличие у Вас права собственности на унаследованное имущество .

Узнать более подробнее информацию об оформлении наследства в Украине в Вашем конкретном случае и регионе, сроках, стоимости, Вы можете по телефонам: (057) 737-12-91, +38(066)290-53-22, +38(096)497-76-78,+38(063)523-80-81, или связавщись с нами по элетронному адресу :pravo_zashita2013@mail.ru


Мы работаем для Вас по всей Украине!

Принципами нашей работы являются индивидуальный подход к каждому клиенту, высокое качество, оперативность, профессионализм и опыт наших юристов.

Девиз нашей компании - «Доверяйте опытным!»

Обращайтесь к нам для решения Ваших проблем!

08 сентября 2015

В помощь наследнику: сколько платить за наследство

Нужна ли оценка недвижимости при оформлении наследства в украине

Получение наследства, переоформление прав собственности с наследодателя на Вас – это процедура, которая стоит не только времени, но и денег. Еще до выдачи наследства нужно будет тратиться на оценку, инвентаризацию, особенно, если это касается недвижимого имущества и транспорта. Поэтому желательно знать и заранее планировать свой бюджет.

Prostopravo.com.ua рассмотрел платежи, которые оплачивает каждый наследник для получения наследства в государственных нотариальных конторах. Частные нотариусы определяют стоимость своих услуг по договоренности с наследниками, но она не может быть меньше установленной государством.

Госпошлина

Это денежный сбор, который взимается нотариусом за совершение ним нотариальных действий. Установлен Декретом КМУ «О государственной пошлине» и исчисляется размером необлагаемого минимума (н.м.) доходов граждан, сейчас это 17 гривен.

Выдача свидетельства о праве на наследство обойдется наследнику в 34 грн. (2 н. м.). Выдача свидетельства на часть в совместном имуществе супругов 85коп. (0,05 н.м.). Принятие мер охраны наследственного имущества 34 грн.

От уплаты государственной пошлины освобождаются граждане за выдачу им свидетельства о праве на наследство:

 • на жилой дом, квартиру, которая принадлежала наследодателю на праве частной собственности, если они проживали в этом доме, квартире в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя
 • на имущество лиц фермерского хозяйства, если они являются членами этого хозяйства
 • несовершеннолетние наследники
 • От государственной пошлины за совершение нотариальных действий, в том числе и за выдачу свидетельства о праве на наследство, освобождаются:

 • Чернобыльцы I, II, III,IV категории
 • инвалиды ВОВ и приравненные к ним в установленном порядке лица
 • инвалиды I и II группы.
 • Плата за совершение нотариальных действий

  Это плата за работу нотариуса. Оплата консультаций, плата за подготовку запросов, выдачу документов на нотариальных бланках и пр. Тарифы за предоставление гражданам дополнительных платных услуг правового характера и услуг технического характера можно найти на сайте управления юстиции (в Днепропетровской области по ссылке ). Частные нотариусы берут такую плату по договоренности с клиентами.

  Наследственный реестр

  Для защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц, создан наследственный реестр. Нотариус должен проверить по реестру наличие или отсутствие завещание, о наличие или отсутствие наследственного дела, внести данные о выдаче свидетельства о праве на наследство.

  Тарифы за формирование в наследственном реестре:

  Записей относительно завещания (удостоверения, изменения, отмены, выдачи дубликата) - 68 грн.

  Одной регистрационной записи о наследственном договоре (удостоверения, изменений, расторжения, выдача дубликата) - 51 грн

  Одной регистрационной записи о выдаче свидетельства о праве на наследство, его дубликата, извлечения - 51грн.

  Проверки информации о наличии или отсутствии завещания или наследственного договора или заведенного наследственного дела и выданных свидетельств о праве на наследство - 51грн

 • инвалиды I и II групп,
 • инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица
 • граждан, отнесенных к первой категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы,
 • лиц, нетрудоспособных по возрасту, детей-сирот и государства.
 • граждане, которые наследуют имущество лиц, которые погибли при защите Украины, в связи с выполнением других государственных или общественных обязанностей или с выполнением долга гражданина относительно спасения жизни людей, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, охраны частной собственности или коллективной или государственной собственности.
 • Затраты на оценку имущества, передаваемого по наследству

  Узнать стоимость наследственного имущества можно двумя способами.

  Первый. Стоимость имущества указывается в Выписке (Вытяге) из реестра прав собственности и Выписке (Вытяге) из нормативно-денежной оценке земельного участка. Получение этого документа, особенно БТИ, обходится не дешево от 800грн.

  Вторая – обратиться к оценщикам. Например, для оценки машины. Их услуги по Днепропетровску составляют от 500грн.

  Стоимость наследуемого имущества, указанного в оценке или Выписке (Вытяге) не влияет на размер госпошлины. За выдачу Свидетельства нотариус возьмет фиксированную сумму 34 грн. Но без оценки наследство не выдаст. Почему? Потому что по нему определяется налог с наследства.

  Налог

  Имущество, полученное по наследству, государство считает доходом. Поэтому после получения свидетельства о праве на наследство отдельным гражданам придется платить налог.

  Ставки налога с наследства составляют:

 • 0% от любого объекта наследства платится при получении наследства родственниками первой степени родства. Родителями, родители мужа или жены, муж или жена, дети, дети мужа или жены, а также усыновленные дети.
 • 0% облагается движимое и недвижимое имущество, деньги, унаследованные инвалидами Ігруппы, детьми-сиротами, кроме коммерческой собственности, страхового возмещения, негосударственных пенсионные средств.
 • 0% облагается денежные сбережения, размещенные до 02.01.92г. в Сбербанке СССР и Госстраха СССР, действовавшие на территории Украины, а также государственные ценные бумаги и деньги граждан Украины, размещенные в Сбербанке Украины и Укргосстрахе в течении 1992-1994г. и не погашенные .
 • 5% от объекта наследства для других наследников. Примечательно, что внуки наследодателя и лица, не состоящие в родстве, платят подоходный налог в Украине по одинаковой ставке.
 • 15% от объекта наследства платит любой наследник - нерезидента (степень родства в данном случае значения не имеет). Нерезидент – это человек, который находится в Украине менее 183 дней в году.
 • Кто платит налог?

  При наследовании депозита, налоговым агентом будет банк. Он отвечает за перечисление сумм налога в бюджет. При наследовании страховых платежей - страховщик.

  При получении наследства нерезидентом, налоговым агентом выступает нотариус. Он не выдаст наследство без квитанции банка об оплате налога.

  Во всех остальных случаях ответственность за оплату налога несет наследник.

  Доход от унаследованного имущества отображается в налоговой годовой декларации. Заплатить налог в бюджет нужно до 1 апреля года, следующего за отчетным. За неуплату штрафы:

 • за несвоевременную уплату налога на наследство при задержке до 30 календарных дней – 10 % от суммы долга
 • за несвоевременную уплату налог на наследство при задержке от 31 до 90 календарных дней – 20% от суммы долга
 • за несвоевременную уплату налог на наследство при задержке свыше 90 календарных дней – 50% от сумы долга.
 • за неподачу налоговой декларации в срок -170 грн.
 • Кто и в каком порядке может претендовать на получение наследства - в нашем видеокомментирии:

  Опубликовано на сайте: 29.02.2012

  Автор: Юлия Коваль, Директор правового центра оформления и защиты собственности

  Рекомендуем

 • Полезная информация по запросу: ассистанс на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: кредит на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: кредиты на авто в Украине на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: курс валюты рубль на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: перевод денег из Украины в россию на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: регистрация в приват 24 на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: рейтинг депозитов в банках Украины на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: рейтинг страховых компаний на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: цена банковских металлов на сайте о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: чеки тревел на сайте о личных финансах
 • Справочная информация по запросу: Юнекс банк на портале о личных финансах
 • Полезная информация по запросу: формула расчета пенсии в Украине на правовом портале для граждан и бизнеса
 • Полезная информация по запросу: регистрация ЗАО на правовом портале для граждан и бизнеса
 • Читайте статті на тему: дисциплінарна відповідальність на правовому порталі
 • Полезная информация по запросу: охрана труда на правовом портале для граждан и бизнеса
 • Полезная информация по запросу: адвокаты Украины на правовом портале для граждан и бизнеса
 • Депозит до 27,5% годовых! Кредит наличными до 7 тыс. грн. До 5 дней без %! Калькулятор КАСКО. 5 эксклюзивных пакетов от 0,99% Онлайн-кредит наличными до 3 000 грн. за 15 минут без справки о доходах Мы подберем для вас лучший кредит! Кредит на карту до 3000 гривен без справки о доходах Кредитная карта без справки о доходах

  Сравнение услуг юристов

  Для частных лиц

  Популярные законы Украины

  сравнение юридических услуг

  © 2006-2017 Prosto Media Group

  В Украине вступили в силу новые правила налогообложения недвижимости, полученной в наследство

  Теперь в Украине наследники второй очередь не должны оплачивать налог в размере 5% при вступлении в наследство. При оформлении договора дарения от налога освобождаются только получатели дара первой очереди родства с дарителем.

  Как стало известно, 24 марта 2017 года опубликован в газете «Голос Украины» и с25 марта 2017 года вступил в силу закон №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению наследства и уточнения некоторых положений». Согласно нормам документа, упрощена процедура оформления наследства для наследников первой и второй очередей родства.

  Положения закона будут применяться, начиная с 1 января 2017 года, к доходам, полученным гражданами от принятия наследуемого имущества или дара.

  Нужна ли оценка недвижимости при оформлении наследства в украине

  Что изменится в наследовании недвижимости

  Данным законом упразднены налоги и денежная оценка объектов недвижимости оформленного наследства, которое получено наследниками первой и второй очереди родства с наследодателем. Налог одинаково действителен для всей территории Украины.

  Читайте также:

  15:54, Мар 27, 2017 Анна Левечко

  Электронным кабинетом налогоплательщика воспользовались 6,4 млн человек

  Нужна ли оценка недвижимости при оформлении наследства в украине

  15:41, Мар 26, 2017 Анна Левечко

  Из-за новых налоговых правил в Украине начнут активно закрывать компании

  Бизнес и финансы

  Действовавшие ранее нормы, разрешали только родственникам первой очереди родства не платить государству налог размером 5% от оцененной стоимости недвижимости, полученной в наследство. Наследники первой очереди — родители, муж, жена, дети наследодателя. Наследниками второй очереди, которые теперь также освобождаются от оплаты налога на доход от наследства, считаются братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки наследодателя. Кроме того, не нужно проводить оценку недвижимости, которая получена в наследство по завещанию.

  Выгоды для сельских жителей

  Эта норма поспособствует решению проблемы оценки недвижимости, которая расположена в сельской местности. До принятия данных норм часто фиксировались случаи необъективной денежной оценки недвижимого имущества за городом, завышения его стоимости оценщиками. Как результат, сумма налога, которую полагалось оплатить наследнику государству, превышала реальную стоимость недвижимости, полученной по завещанию. Минимальная цена оценки жилой недвижимости в Украине стартует от 600 грн, но размер оплаты может увеличиваться до нескольких тысяч гривен, в зависимости от ценности объекта. Одним из способов дополнительного заработка для оценщиков становилось внесение в графу стоимости сельских домов аналогичную сумме особняка в пригороде столицы.

  Дарение недвижимости по-новому

  Новый закон гласит, что полученное в дар недвижимое имущество облагается 5%-й ставкой налога. Родственники первой степени родства при оформлении дарственного договора освобождаются от уплаты налога на доход. Более дальние родственники обязаны оплатить ставку налога в размере 5% государству при получении недвижимого имущества в дар.

  " data-post_id="180214" data-user_id="0" data-is_need_logged="0" data-lang="en" data-decom_comment_single_translate=" комментарий" data-decom_comment_twice_translate=" комментария" data-decom_comment_plural_translate=" комментариев" data-multiple_vote="1" data-text_lang_comment_deleted="Комментарий удален" data-text_lang_edited="Отредактировано в" data-text_lang_delete="Удалить" data-text_lang_not_zero="Поле не NULL" data-text_lang_required="Это обязательное поле." data-text_lang_checked="Отметьте один из пунктов" data-text_lang_completed="Операция завершена" data-text_lang_items_deleted="Объекты были удалены" data-text_lang_close="Закрыть" data-text_lang_loading="Загрузка. ">

  Добавить комментарий

  Извините, для комментирования необходимо войти.

  2017 HYSER. Все права защищены

  Листайте вниз чтобы перейти к следующей новости

  Источники:
  www.freelawyer.ua, pravo-zashita.etov.com.ua, www.prostopravo.com.ua, hyser.com.ua

  Следующие:
  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения


  Вас может заинтересовать

  Популярное

  О нас О нас

  ( Читали 63)